A Few Basic Facts

Den globale likviditetskrise og den økonomiske uro i Island

 • Som en moderne globaliseret økonomi og aktiv deltager i EU's indre marked var Island blandt de første som blev alvorligt ramt af denne finanskrise som er uden præcedens.
 • Den globale finanskrise har ramt islandske familier hårdt, mange har mistet deres livs opsparinger og andre risikerer at miste deres hjem. Almindelige islændinge står nu overfor trøstesløse økonomiske udsigter også selv om de ikke er skyld i denne bankkrise: inflationen er blevet to cifret, udenlandsk gæld er voksende og arbejdsløsheden stiger.
 • De islandske banker med internationale finansoperationer (Landsbanki, Glitnir Bank og Kaupthing Bank) opererede i fuld overensstemmelse med den europæiske banklovgivning og de strengeste internationale regel standarder.
 • Som så mange banker rundt omkring i verden, blev de islandske banker hurtigt ofre for den globale likviditetskrise da markedstilliden forsvandt, til trods for at de i realiteten havde ingen direkte forbindelse til subprime lån i USA.
 • Den islandske bankesektors størrelse i forhold til Islands overordnede økonomi gjorde de islandske banker mere følsomme for den globale likviditetskrise.
 • Da kapitalmarkedet tørrede ud blev to af Islands tre største kommercielle banker taget under administration af Islands regering den 7. oktober. (Glitnir Bank og Landsbanki).
 • Den islandske økonomi er specielt hårdt ramt på grund af disse tre banker som blev taget under administration. De indtog en fremtrædende plads Islands finansielle system.
 • Den 8. oktober anvendte den engelske regering deres antiterrorlov af 2001 mod Island. Det engelske finansministeriums beslutning om at indefryse Landsbankis aktiver (”Landsbanki Freezing Order 2008) var sigtet direkte mod banken og mod alle islandske selskaber i Storbritannien.
 • Dette er den eneste gang at NATO medlemsland har anvendt antiterrorist lovgivning mod et andet Nato allieret land. Dette blev gjort uden samråd med den islandske regering.
 • I andre lande har regeringer og centralbanker samarbejdet med de islandske banker for at løse de problemer som er opstået på grund af den internationale finanskrise.
 • Beslutningen om at bruge Englands antiterror lovgivning mod Island underminerede tilliden til Islands stærke bank Kaupthing som stod tilbage. Som konsekvens af dette blev denne bank også taget under administration af den islandske regering den 9. oktober.
 • Beslutningen om anvendelse af antiterrorist lovgivningen har haft alvorlige forstyrrende konsekvenser for valuta transaktioner mellem England og Island. Eksportører har oplevet alvorlige besværligheder i forbindelse med at få betaling for deres produkter. Importører kan ikke betale for varer. Islændinge i udlandet, studerende og familier står over for vanskeligheder og forsinkelser i pengeoverførsler fra Island. Uskyldige islandske statsborgere i udlandet har også måttet tåle verbale fornærmelser i medierne, i forretninger og på gaden.
 • Den islandske regering har aldrig forsømt lån. Regeringen har bekendtgjort at Island vil opfylde landets legale forpligtigelser.
 • Islandske bank indestående i udlandet som er garanteret af Island vil potentielt andrage omtrent halvdelen af Islands BNP.
 • Island arbejder konstruktivt med andre lande for at løse problemer som er opstået i forbindelse med bankkrisen.  Samrådsmøder med myndighederne i de nordiske lande, Tyskland, Belgien og Luxembourg har allerede været succesfulde. Island er i dialog med England og Holland og er klar til lignende samtaler med andre lande om nødvendigt.
 • Den islandske regering er på nuværende tidspunkt i samråd med IMF for at finde holdbare løsninger på den økonomiske krise.
 • Fundamentet for den islandske økonomi er stærkt og vil give et godt grundlag til at overvinde de nuværende økonomiske vanskeligheder og at indlede nødvendige reformer.

 

  

 

Video Gallery

View more videos