Botschaft am Montag, 6. August, geschlossen - Sendiráðið lokad mánudaginn, 6. ágúst

Die Botschaft bleibt am Montag, dem 6. August, wegen des isländischen Feiertags der Kaufleute geschlossen. - Sendiráðið verður lokað mánudaginn 6. ágúst á frídegi verslunarmanna.

Video Gallery

View more videos