Gildistaka fríverslunarsamnings við Hong Kong

 

Þann 1. október s.l. tók í gildi fríverslunarsamningur milli EFTA-ríkjanna og Hong Kong samningur um vinnumál og landbúnaðarsamningur milli Íslands og Hong Kong.
 
Fríverslunarviðræður EFTA-ríkjanna og Hong Kong hófust í janúar 2010 og var samningur undirritaður í Schaan í Liechtenstein 23. júní 2011. Fríverslunarsamningurinn tekur til vöru- og þjónustuviðskipta, fjárfestinga, verndar hugverkaréttinda, opinberra innkaupa, samkeppni og viðskipta- og umhverfismála. Einnig var hliðstæður samningur um atvinnumál gerður í tengslum við fríverslunarsamninginn. Við sama tilefni var undirritaður tvíhliða landbúnaðarsamningur milli Íslands og Hong Kong, en með honum er felldur niður tollur á íslenskar landbúnaðarafurðir sem fluttar eru til Hong Kong og tollur á innfluttar vörur frá Hong Kong til Íslands verður lækkaður. Viðskipti Íslands og Hong Kong hafa verið töluverð undanfarin ár og hefur útflutningur frá Íslandi til Hong Kong numið um 1 milljarði króna á ári, mest sjávarafurðir. Fyrstu sex mánuði ársins 2012 hafa verið fluttar út vörur til Hong Kong fyrir sömu upphæð sem bendir til verulegrar aukningar milli ára. Helstu innflutningsvörur Íslands frá Hong Kong eru fatnaður og fjarskiptabúnaður. 
 
EFTA-ríkin hafa nú gert 24 fríverslunarsamninga við alls 33 samstarfsríki utan Evrópusambandsins. EFTA-ríkin mynda saman níunda stærsta vöruviðskiptaaðila heims og eru einnig umfangsmikil á sviði þjónustuviðskipta og beinnar erlendrar fjárfestingar. 
 
Frekari upplýsingar má finna á heimasíðu ráðuneytisins: www.utanrikisraduneyti.is og http://www.utanrikisraduneyti.is/frettir/nr/7338 
 

Video Gallery

View more videos