Wijzigingen in de Wet inzake IJslands Burgerschap

Het IJslandse Parlement heeft op 7 juni 2012 enkele wijzigingen goedgekeurd in wettekst 100/1952 aangaande IJslands burgerschap. Deze wijzigingen hebben vooral betrekking op voormalige IJslandse burgers die in het buitenland wonen en het eventueel herkrijgen van de IJslandse nationaliteit.
 
Indien ze aan verschillende vereisten voldoen, hebben voormalige IJslandse burgers de mogelijkheid om de IJslandse identiteit te herkrijgen. Dit is een tijdelijke maatregel en de aanvragen dienen voor 1 juli 2016 te gebeuren bij het Directorate of Immigration, Skógarhlíð 6, 105 Reykjavík. 
 
Voor meer informatie kan u terecht op de website van het Directorate of Immigraion (enkel in het IJslands): http://www.utl.is/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=110&lang=is

Video Gallery

View more videos