Op weg naar EU-lidmaatschap

De derde EU-IJsland Toetredingsconferentie vond plaats op 12 december 2011. De delegatie van de Europese Unie werd voorgezeten door Dhr. Maciej Szpunar, Onderstaatssecretaris van het Poolse Ministerie van Buitenlandse Zaken, terwijl de Commissaris van Uitbreiding en Nabuurschapsbeleid, Dhr. Štefan Füle, de Europese Commissie vertegenwoordigde. De IJslandse delegatie werd geleid door Dhr. Össur Skarphéðinsson, de IJslandse Minister van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel.

Tijdens de conferentie werden de volgende toetredinghoofdstukken geopend en weer tijdelijk afgesloten: Hoofdstuk 6 - Vennootschapsrecht, Hoofdstuk 20 - Ondernemingen en industrieel beleid, Hoofdstuk 21 -Trans-Europese netwerken en ten slotte Hoofdstuk 23 - Fundamentele rechten en vrijheden. De onderhandelingen inzake Hoofdstuk 33 (Financiën en begrotingen) werden geopend.

Sinds de eerste Toetredingsconferentie in juni laatstleden zijn er reeds 11 hoofdstukken geopend, waarvan er al 8 tijdelijk afgesloten zijn.

http://www.mfa.is/speeches-and-articles/nr/6842

Video Gallery

View more videos