Schengen

IJsland maakt deel uit van de Schengenzone. De voordelen van vrij verkeer in een gebied zonder interne grenzen werden reeds in 1985 tijdens het eerste Verdrag van Schengen te boek gesteld. De Overeenkomst van Schengen in 1995 leidde tot het daadwerkelijk afschaffen van de controle aan de interne grenzen tussen de deelnemende landen. Het Verdrag van Amsterdam is een verdrag van de Europese Unie dat op 1 mei 1999 in werking trad. Het bracht de Schengenakkoorden onder in de EU-verdragen. De Schengenruimte omvat nu 22 EU-landen en daarenboven ook IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland. Kandidaat-lidstaten van de EU dienen aan dezelfde vereisten te voldoen. Op die manier kunnen de controles aan de interne landsgrenzen afgeschaft blijven, aangezien er steeds meer en beter gecontroleerd wordt aan de externe grenzen.

Verdere inlichtingen:

Video Gallery

View more videos