De Europese Economische Ruimte

De Europese Economische Ruimte (EER) is een akkoord tussen de 28 lidstaten van de EU en 3 van de 4 EVA lidstaten (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) over de zogenaamde Europese Interne Markt, waar dezelfde rechten gelden. Het akkoord bevordert vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen. Dit is een concept dat bekend staat als de ‘Vier Vrijheden’. De doelstelling van het EER-akkoord staat vermeld in Artikel 1, en houdt samengevat het volgende in: het bevorderen van de economische samenwerking van de lidstaten om tot een homogene Europese Economische Ruimte te komen.

Verdere inlichtingen:

Video Gallery

View more videos