Endurveiting íslensks ríkisborgararéttar

Dóms- og kirkjumálaráðuneytið vekur athygli á því að frestur til að óska eftir endurveitingu íslensks ríkisborgararéttar samkvæmt ákvæði til bráðabirgða í lögum um íslenskan ríkisborgararétt nr. 100/1952, sbr. lög nr. 9/2003, rennur út 1. júlí 2007.

Samkvæmt ákvæðinu getur sá sem tók ríkisfang í öðru ríki fyrir 1. júlí 2003, og missti við það íslenska ríkisfangið án þess að viðkomandi ríki hafi krafist þess, óskað eftir því að fá íslenska ríkisborgararéttinn að nýju með því að sækja um það til dóms- og kirkjumálaráðuneytisins.  Umsækjandi þarf að hafa verið búsettur á Íslandi eða uppfylla skilyrði um dvöl hér samkvæmt 8. gr. laganna.

 Nánari upplýsingar um endurveitingu íslensks ríkisborgararéttar er unnt að fá hjá dóms- og kirkjumálaráðuneytinu, Skuggasundi, 150 Reykjavík, sími 545 900, bréfasími 552 7340, netfang:  postur@dkm.stjr.is.Video Gallery

View more videos