Búferlaflutningar til Belgíu

Dvalarleyfi

Íslenskir ríkisborgarar þurfa ekki sérstakt dvalarleyfi í Belgíu. Nægir að framvísa vegabréfi gagnvart atvinnuveitendum eða þeim sem óska eftir staðfestingu á leyfi til dvalar í landinu.

http://www.belgium.be/en/family/residence_documents_for_belgium/

Belgum og skráðum íbúum í Belgíu er skylt að ganga með persónuskilríki og eru vegabréf einu íslensku skilríkin sem teljast gild fyrir Íslendinga í þeim skilningi.  Eftir skráningu hjá viðkomandi sveitarfélagi (commune) fær viðkomandi útgefið belgískt ID kort sem telst fullgild skilríki fyrir viðkomandi.

http://www.belgium.be/en/family/social_security_in_belgium/

https://www.socialsecurity.be/CMS/en/coming_to_belgium/index.html

Stofnun bankareiknings

Til að stofna bankareikning í Belgíu þar viðkomandi að vera með fast heimilisfang í landinu sem sýnt er fram á t.d. með gildum leigusamning.  Framvísa þarf vegabréfi eða belgísku ID korti og eftir atvikum staðfestingu á föstum tekjum (launaseðill eða lánsloforð frá LÍN)

Húsnæði

Þegar húsnæði er tekið á leigu er farið fram á ýmis gögn, m.a. staðfestingu á föstum tekjum, staðfestingu á bankareikning, brunatryggingu sem er lögbundin (hægt að fá í bönkum og hjá tryggingarfélögum) og greiða þarf í flestum tilvikum allt að þriggja mánaða leigu fram í tíman sem öryggisgreiðslu sem greidd er til baka þegar húsnæði er afhent að leigutíma loknum.  Bent er á að mjög mikilvægt er að gera úttekt á húsnæði áður en það er tekið á leigu því allur kostnaður sem hlýst af skemmdum (naglar í veggi, rispur í parketi o.s.frv.) dregst af þeirri upphæð sem endurgreidd er við lok leigutímabils.  Sendiráðið bendir fólki á að kynna sér hvaða kostnaður fellur á leigusala/leigendur sem oft er mjög frábrugðinn því sem tíðkast á Íslandi.

http://www.belgium.be/en/housing/renting_a_home/

Skráning íslenskra barna sem eru fædd í Belgíu

Börn íslenskra foreldra fædd í Belgíu eða börn fædd í blönduðu hjónabandi þarf að skrá hjá viðkomandi sveitarfélagi (commune) innan við viku frá fæðingu.  Foreldri fær belgískt fæðingarvottorð þar sem færðing á sér stað og er barninu strax gefið nafn.  Mikilvægt er að gætt sé að því að eftirnafn barnsins sé rétt skráð því að erfitt getur verið að leiðrétta það eftir á.  Sendiráðið getur gefið út skjal sem útskýrir íslenska nafnahefð.  Ef gefa á út íslenskt vegabréf f. barnið þarf fyrst að sækja um kennitölu fyrir barnið til Þjóðskrár á Íslandi.

http://www.skra.is/Pages/1250

Athygli skal vakin á því að sækja þarf um ríkisborgararétt fyrir barn íslensks föður og erlendrar móður sem ekki eru í hjónabandi.  Slíkt er gert hjá útlendingastofnun á Íslandi.

Gifting Íslendinga í Belgíu

Íslendingar sem vilja gifta sig í Belgíu þurfa að hafa haft lögheimili í Belgíu að minnsta kosti 3 mánuði fyrir giftingu og geta sýnt fram á slíka dvöl.  Leggja þarf fram vottað afrit af fæðingarvottorði, hjúskaparvottorð (útgefin af Þjóðskrá á Íslandi), staðfesting á að viðkomandi sé leyfilegt að gifta sig samkvæmt íslenskum lögum (Certificat de Coutume, fæst útgefið af sendiráðinu) og gild skilríki.  Sendiráðið mælir með því að vottorð frá Þjóðskrá séu Appostille vottuð en slíka vottum er eingöngu hægt að fá í utanríkisráðuneytinu í Reykjavík.

http://www.belgium.be/en/family/becoming_a_belgian_citizen_by_marriage/

Flutningur til Íslands

Þegar fjölskylda eða einstaklingur flytur aftur til Íslands eftir að hafa búið erlendis þarf að huga að ýmsu.  Nánari upplýsingar má finna á vefgátt íslenska ríkisins.

http://www.island.is/buseta/buferlaflutningar/flutt-til-islands

Video Gallery

View more videos