Umsókn um íslenskt vegabréf

Hægt að sækja um íslensk vegabréf á Íslandi og í flestum sendiráðum Íslands erlendis. Ræðismenn taka ekki við vegabréfsumsóknum. Ræðismenn geta hins vegar gefið út neyðarvegabréf. Neyðarvegabréf eru einungis gefin út ef umsækjandi getur ekki sótt vegabréf í sendiráði eða á Íslandi. Taka skal fram að neyðarvegabréf eru ekki ákjósanleg ferðaskilríki.

Frekari upplýsingar má finna á vef Þjóðskrár: http://www.skra.is/vegabref/

Fastanefndin vekur athygli á frétt Þjóðskrár Íslands frá 26. október 2015 þess efnis að vegabréf sem hafa verið framlengd teljast ekki lengur gild ferðaskilríki frá og með 24. nóvember 2015. Samkvæmt reglum Alþjóða flugmálastofnunarinnar (ICAO) þá er gerð sú krafa að vegabréf þurfi að vera véllesanlegt til að teljast gilt ferðaskilríki og þar sem framlengingin sjálf er ekki véllesanleg er vegabréfið því ógilt.

Neyðarvegabréf verða þó áfram tekin sem gild ferðaskilríki enda ætluð til að nota í neyð til að komast heim eða á næstu umsóknarstöð fyrir nýtt vegabréf.

 

Skv. lögum hefur aðeins Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu heimild til útgáfu vegabréfa til íslenskra ríkisborgara. Einnig féll niður heimild til að færa börn inn í vegabréf foreldra og þurfa börn þvi sérstök vegabréf. Hægt er að sækja um ný vegabréf í  ofangreindum sendiráðum Íslands, að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum:

1)  Allir umsækjendur um vegabréf, þ.m.t. börn, verða að koma í eigin persónu á umsóknarstað og útfylla umsókn um vegabréf. 

2)  Þegar umsækjandi sækir um vegabréf þarf hann að hafa með sér eina góða ljósmynd af stærðinni 35 mm X 45 mm, og eldra vegabréf.

3)  Ef ekki er framvísað eldra vegabréfi þarf að sýna annars konar persónuskilríki með mynd.

4)  Með umsókn um vegabréf fyrir barn undir 18 ára aldri skal leggja fram skriflegt samþykki þeirra sem fara með forsjá barnsins, staðfest ljósrit af fæðingarvottorði barnsins þar sem nöfn beggja foreldra koma fram og íslenska kennitölu barnsins sem gefin er af Hagstofa Íslands. Ef móðir barnsins er erlendur ríkisborgari þarf einnig að senda staðfest ljósrit hjúskaparvottorðs.

5)  Ofangreind sendiráð sjá um að senda umsóknir til íslenskra stjórnvalda sem síðan senda nýja vegabréfið til baka á umsóknarstað eða á sendiráð í landi sem viðkomandi býr í.

6)  Ef vegabréfi hefur verið stolið eða það hefur glatast á annan hátt verður lögregluskýrsla að fylgja umsókn um nýtt vegabréf, ásamt útfylltu sérstöku eyðublaði sem hægt er að fá á umsóknarstað.

7)  Afgreiðslutími vegabréfa eru 14 virkir dagar eftir að umsókn berst til Sýslumanns á höfuðborgarsvæðinu en síðan bætast við þeir dagar sem vegabréfið er í pósti frá Íslandi til umsóknarstaðar.
Vakin er sérstök athygli á því að reiturinn “sýnishorn undirskriftar einstaklings” verður að undirritast í viðurvist starfsmanns sendiráðsins.

8)   Vegabréf fyrir

       18 til og með 66 ára EUR 72,- 

       0 til og með 17 ára eins og fyrir 67 ára og eldri: EUR 33,-


   
Sími Sýslumanns á höfuðborgarsvæðinu v/vegabréfa 00 354 458 2000

http://www.syslumenn.is/embaettin/embaetti-og-umdaemi/syslumadurinn-a-hofudborgarsvaedinu

 
Sími hjá Þjóðskrá:  00 354 515 5310

http://www.skra.is/

 

Video Gallery

View more videos