Personal

Ambassadör:
Estrid Brekkan (2015)
estrid.brekkan@utn.stjr.is

Ministerråd, ambassadörens ställföreträdare:
Bryndís Kjartansdóttir (2016), 
bryndis.kjartansdottir@utn.stjr.is

Ambassadörens sekreterare:
Elín Óskarsdóttir,
elin.oskarsdottir@utn.stjr.is

Konsulent:
Haukur Johnson,
haukur.johnson@utn.stjr.is

Video Gallery

View more videos