Om ambassaden

Vi står till Er tjänst!

Islands ambassad i Stockholm är Islands officiella representant i Sverige. De diplomatiska förbindelserna mellan Island och Sverige upprättades den 27 juli 1940. Ambassaden är även Islands ambassad i Albanien, Kuwait, Cypern, och Syrien. Ambassaden är i första hand en serviceinstans. Ambassadens huvuduppgifter är:

  • Att tillvarata isländska intressen gentemot svenska myndigheter samt myndigheter i övriga ackrediteringsländer.
  • Att stå till tjänst för islänningar i Sverige och ovannämnda länder, allt efter behov.
  • Att stimulera export av varor och tjänster till Sverige och i allmänhet att stimulera ökad handel mellan alla ovannämnda länder och Island.
  • Att stimulera det kulturella utbytet mellan länderna och att bedriva information om isländsk kultur i Sverige och de övriga ackrediteringsländerna.
  • Att planera och upprätthålla kontakten med Islands konsuler i dessa länder.
  • Att förmedla all slags information om Island.

Antalet konsuler i ambassadens ackrediteringsländer är totalt 8, varav fem finns i Sverige, 1 i Cypern, en i Albanien och en i Syrien.

Ambassadens kontor ligger på Kommendörsgatan 35 i Stockholm.View Larger Map

Video Gallery

View more videos