Näringsliv

Uppdatering av kapitlet pågår. För närvarande går att hitta information på följande hemsidor:

Ministry of Industry Energy and Tourism

Ministry of Fisheries and Agriculture

IcelandChamber of Commerce

Farmers Association of Iceland

Marine Research Institute

 Inspired by Iceland