Islands president

1996 - Ólafur Ragnar Grímsson
1980 -1996 Vigdís Finnbogadóttir
1968 -1980 Kristján Eldjárn
1952 -1968 Ásgeir Ásgeirsson
1944 -1952 Sveinn Björnsson

Islands president väljs genom direkta val för fyra år i sänder. Den sittande presidenten kan bli omvald. Det är Vigdís Finnbogadóttir och Ásgeir Ásgeirsson som längst har innehaft presidentämbetet hittills. De fungerade båda som Islands statsöverhuvud i sexton år. Vigdís Finnbogadóttir är den första kvinnan i världen som har blivit utsedd till president genom demokratiska val. Ólafur Ragnar Grímsson, Islands president sedan 1996, började sin fjärde period år 2008.

Presidentens maktbefogenheter är relativt begränsade på Island, och uppgifterna till stor del ceremoniella. De lagar som Alltinget antar skall stadfästas av presidenten för att träda i kraft. Om presidenten vägrar att stadfästa en lag skall folkomröstning ordnas utan dröjsmål. Om den ståndpunkt som presidenten företräder får majoritetens stöd förkastas lagen, annars träder den i kraft utan presidentens stadfästelse. Till presidentens uppgifter hör också att utse regeringsbildare om inget av de politiska partierna i valet uppnår kvalificerad majoritet.

Presidentens ämbetsbostad ligger på Bessastaðir 12 kilometer utanför Reykjavík, och i regeringsbyggnaden vid Sóleyjargatan i Reykjavík centrum har presidenten sitt kansli.

Mr. Olafur Ragnar Grimsson, President of IcelandÓlafur Ragnar Grímsson är född år 1943 i Ísafjörður på västra Island. Han avlade studentexamen i Reykjavík 1962 och fortsatte studierna vid universitetet i Manchester med ekonomi och politik som huvudämnen. Doktorsgraden i politik erhöll han år 1970 och började samma år undervisa vid Islands universitet. Där var han professor fram till år 1988 och verkade aktivt för att utveckla undervisning och forskning i statsvetenskapliga ämnen. Mellan åren 1988 och 1991 innehade han finansministerposten.

Ólafur Ragnar Grímsson är den första isländska presidenten på länge som har bakom sig en bana som aktiv politiker. Hans två föregångare gjorde sig främst gällande på kulturens och vetenskapens område. Ólafur Ragnar Grímsson inledde sin politiska karriär i det centerpartibetonade framstegspartiet, men slöt sig senare till vänsterpartiet folkalliansen där han fungerade som ordförande i åtta år, 1987-1995. Han har dessutom innehaft många förtroendeuppdrag både på Island och internationellt, och har också publicerat essäer och artiklar i isländska och utländska vetenskapliga tidskrifter.

Presidentens maka

Presidentens första hustru Guðrún Katrín Þorbergsdóttir avled nedbruten av en långvarig sjukdom den 12 oktober 1998 i Seattle i USA, där hon fick vård. Barnen Dalla och Tinna föddes år 1975. Presidenten gifte om sig med Dorrit Moussaieff år 2003.

Video Gallery

View more videos