20.03.2013

Instruksjoner om forhåndsstemmegiving 2013

Her finner du video med instruksjoner om forhåndsstemmegiving i stortingsvalget på Island 2013. Inspired by Iceland