Välkommen! 
 
Islands ambassad i Helsingfors har som uppgift att främja samarbetet mellan Island och Finland i politiskt, ekonomiskt och kulturellt hänseende. Ambassaden är sidoackrediterad i Estland, Lettland, Litauen och Ukraina.
 

Nyheter

  • 18.06.2014 Galerie Anhava, Helsinki - Egill Sæbjörnsson, "Balls", 22.5.-29.6. Information: http://www.anhava.com/exhibition.php?id=271&action=2&exhib_type=0
  • 01.04.2014 Iceland Sounds & Sagas, Turku, Halldorophone 5.4. - www.sibeliusmuseum.abo.fi Iceland Sounds & Sagas esittelee islantilaista musiikkia, soitinrakennusta, islantilaisia kulttuuri-ilmiöitä sekä elokuvia ja valokuvia Islannista. / Iceland Sounds & Sagas presenterar isländsk musik, isländska kulturfenomen, en instrumentbyggare samt film och fotografier från Island. / Iceland Sounds & Sagas introduce Icelandic music and culture, an instrument builder and also films and
See more


FlickrIsland på FlickrHitta oss på Facebook
Inspired by Iceland