Konsulid

Helsingis paikneva Islandi suursaatkonna esindussfääri kuuluvad peale Soome ka Eesti, Läti, Leedu ja Ukraina. Aukonsuleid on neis riikides varieeruvalt ühest kümneni. Lisaks resideerub Soomes kaks aseaukonsulit. Aukonsulite põhiülesandeks on konsulaarteenuste ja konsulaarabi osutamine Islandi kodanikele välismaal. Aukonsulid etendavad olulist rolli ka Islandi kaubandus-, majandus-, äri- ja kultuuurisuhete ning turismi edendamisel.Inspired by Iceland