Tulumaks Islandis

Põhjamaade vahel kehtib ühtne maksusüsteem, mille abil välditakse topeltmaksustamist.

Kui tööperiood kestis vähem kui 183 päeva, tuleb makse maksta vaid nende tulude pealt, mis on saadud selle konkreetse perioodi jooksul. Meremeestele on ette nähtud maksusoodustus.

Suvetöö ja alla 183 päeva pikkuse tööperioodi puhul tuleb Islandi maksuametist taotleda maksukaart.

Püsivalt Islandisse elama asudes on kodanik maksukohustatud alates sellest päevast, kui ta registreerib end Islandi rahvastikuregistris. Tulumaksukohustus on võrdne kõigi teiste Islandis elevate isikutega, kuid lõplik maksumäär arvestatakse riigis viibitud aja järgi.

Riigist ära kolides lõpeb ka maksukohustus Islandi ees ja lõplik maksumäär arvutatakse perioodi baasil, mil viibiti riigis.Inspired by Iceland