Islandisse tööle

Põhjamaade kodanikud

Põhjamaade elanikud võivad Islandis töötada ilma piiranguteta. Tööjõuameti euronõustajad annavad infot vabadest töökohtadest Islandis, samuti noortele tööotsijaile mõeldud suvetöö võimalustest Nordjobbi programmi kaudu. Kui soovid teavet otse Reykjavíkist, siis Reykjavíki tööturuameti EURES-i kontaktisikuks on kohalik Euro-nõustaja (Taani keeles Euro-vejleder)n

Need kes soovivad Islandis töötada, peavad kõigepealt hankima Islandi maksuametist maksukaardi ja kandma end rahvastikuregistrisse.

EL- ja EMP –maade kodanikud

Schengeni lepingute jõustudes võivad ka muud EL- ja ka EMP-maade kodanikud Islandis tööle asuda ilma eelneva tööpaiga olemasoluta. Pärast  kolme kuud riigis viibimist tuleb taotleda elamisluba. Lisainformatsioon: Icelandic Directorate of Immigration ja Directorate of Labour.

Muud

Mujalt piirkondadest riiki sisenevatel kodanikel läheb vaja tööluba. Viibides riigis turismiviisaga on töötamine keelatud – tööluba tuleb taotleda enne riiki sisenemist. Tööloa taotleb välismaalasele tööandja, kelle alluvuses välismaalane töötama hakkab.Inspired by Iceland