Elamine Islandis

Põhjamaade kodanikele kehtib passi- ja viisavabadus, mis tähendab, et Islandisse reisimiseks piisab isikut tõendavast dokumendist ning pikema riigis viibimise puhul pole vajadust taotleda elamisluba. Kui Põhjamaade kodanik kavatseb Islandil viibida pikemat aega, ent siiski vähem kui pool aastat, peab ta registreerima end rahvastikuregistris n.ö välisliikmena. Ühtlasi tuleb riigist lahkumisel rahvastikuregistrile sellest teada anda.

Vastavate lepingute ja määruste kohta saad lisateavet Hallonorden – koduleheküljelt.

Ülejäänud riikide kodanikke puudutavad määrused leiduvad Islandi välismaalaste büroo koduleheküljelt.Inspired by Iceland