Etablering af en virksomhed i Island

Generelt

 • Virksomhedslovgivning i Island ligner det som eksisterer i EU landene.
 • Island er medlem af det Europæiske Økonomiske Område (EØO) som betyder at islandsk lovgivning stort set følger EU lov.
 • Virksomhedsskat i Island er 18%
 • Virksomheden skal registreres hos Virksomhedsregistret hos Told og Skat (Rikisskattstjori) i Island.
 • To typer selskaber: Publik Aktieselskab (handles på Børsen) og Privat Aktieselskab (passer bedst for små og mellemstore virksomheder.)
 • Det tager ca. en dag at få virksomheden registreret.

Krav

 • Det koster ca. 7500 DKK at stifte et privat aktieselskab, virksomheden får et CVR nummer. En eller flere kan være medstiftere i et privat aktielselskab. Mindst en af dem skal have bopæl i Island eller være boende i et EU eller OECD land. Bopælsbekræftelse skal følge med som bilag når virksomheden registreres.
 • Minimum kapitalkrav for et aktieselskab (A/S) er på ca. DKK 48.000 og skal betales ved registrering. Et privat aktieselskab skal have mindst en eller to personer siddende i bestyrelsen hvis aktionærerne er flere en fire, hvis de er flere skal minimum tre sidde i bestyrelsen. Direktøren og mindst halfdelen af bestyrelsen skal have bopæl i Island eller have bopæl indenfor EU eller OECD.

Skatter

 • Skatter af lønindkomst er 38,5% efter personfradrag.
 • Virksomhedsskat er 18%
 • Moms er 24,5% af de fleste varer og ydelser. Når det gælder aviser, fødevarer og nogle andre specifikke varer er momsen 14%.
 • Industriskat er skat som pålægges alle virksomheder og er 0,08% af virksomhedens bruttoindtægter.

Arbejdsmarkedet

 • 85% af islandske arbejdere er medlemmer af en fagforeninger.
 • Den største del af fagforeningerne deltager i en overindkomstforhandling. Specifikke lønforhandlinger mellem arbejdsgiver og medarbejdere eksisterer også.
 • Indirekte lønomkostninger er omkring 34-40% (dvs. ferie- og sygedagpenge, lønskat og pensionsbidrag).
 • Alle arbejdsgivere skal betale såkaldt lønskat (arbejdsmarkedsbidrag) af løn, dvs. 5,73% af bruttoløn.
 • Minimum feriedage er 24 dage, dvs. 4 uger plus 4 dage.
 • Medarbejdere har minimumkrav på 2 sygedage om måneden.

 Invest_in_Iceland_2008  (PDF, 1 Mb)

Vigtige adresser og organisationer

Virksomhedsregisteret Rikisskattstjori (Told og skat)
Laugavegi 166
150 Reykjavík
Tlf. 354 563 1250
Kontakt Sigridur Ludviksdottir eller Skuli Jonsson.

Invest in Iceland Agency
Borgarhúni 35
IS-105 Reykjavik
Tel.: 354 561 5200
Fax: 354 561 5205
E-mail: info@invest.is

www.invest.is

Video Gallery

View more videos