Handel

Udenrigshandel

Island ligger midt i det nordlige Atlanterhav. Mange tænker vel på Island som en lille ø, men med 590 km fra vest til øst og 350 km fra nord til syd og en kystlinje på næsten 5000 km er landet større end mange tror.

Vækst og vælfærd

Med 561 biler per tusind indbyggere ligger landet også højt på listen i forhold til andre europæiske lande. Efter vækst-rater på 4 til 5 procent i slutningen af 90´erne faldt væksten i 2002 til lidt under nul, mens 2003 og udsigten for 2004 viser en forøgelse til 2,5 til 3 procent. I en frisk undersøgelse om konkurrencedygtighed - publiceret af IMD, World Competitiveness Yearbook 2007F - lander Island på 7. plads efter Schweitz men foran Holland.

Fisk, turister og genologi

Fiskeriet har skabt grundlaget for velstanden og eksport af fiskeprodukter udgør stadig mere en 60% af Islands eksport. Selv om man i mange år har søgt at opbygge andre erhverv (bl.a. turisme, metal- og elektronisk industri og ikke mindst gen-tekonologi) er Island fortsat meget afhængig af fiskeriet. Landet er derfor også meget sårbart overfor ændringer i fangster og priser på fiskeprodukter. Problemer med lavere priser, dårlig fangst, fangstkvoter osv. førte 2003 til reduceret omsætning og tydelig svagere resultater

Aluminium

Aluminiumproduktionen er et af de vigtigste virksomhedsområder efter fisken. Et stort projekt fra Nordural er i gang. Det skal fordoble produktionskapaciteten, men miljøspørgsmål omkring energiforsyningen forsinker hele projektet sandsynligvis til 2006.

På eksportsiden er Tyskland, Storbritannien, Holland og USA i front, mens det på importsiden er USA, Tyskland og Danmark, som sælger mest til Island.

Kilde: Atradius Risk Management Team

Islands eksport, fordelt på varegrupper 2007

 

Andel, %

Fiskeriprodukter

42

Landbrugsprodukter

1.0

Industrivarer

39

Andre varer

18Kilde: Islands Statistik

Import, fordelt på varegrupper 2007

 

Andel, %

Fødevarer

6,8

Industrivarer

26.7

Olieprodukter.

8,7

Kapitalgoder (ikke transp.udstyr)

21,5

Tranportmaterial

20.5

Forbrugervarer

15,7Kilde: Islands Statistik

 


Inspired by Iceland