19.02.2014

Status van de toetredingsonderhandelingen tussen IJsland en de EU

Nadat het in oktober van vorig jaar de opdracht kreeg van het Ministerie van Buitenlandse Zaken om een rapport over de beoordeling van de status van de toetredingsonderhandelingen tussen IJsland en de Europese Unie en de ontwikkelingen binnen de EU op te stellen, heeft het Instituut voor Economische Studies aan de Universiteit van IJsland nu zijn bevindingen openbaar gemaakt . In het rapport van het Instituut ligt de nadruk op de periode sinds de zomer van 2009, toen IJsland zijn kandidatuur voor het EU-lidmaatschap indiende, en de focus ligt op de juridische, institutionele en economische ontwikkelingen in de Europese Unie. Het rapport kan in vier belangrijke delen worden ingedeeld waarin steeds de nadruk wordt gelegd op de toekomstperspectieven, vooral met betrekking tot het visserij- en landbouwbeleid. De vier onderdelen zijn:

A. De status van de toetredingsonderhandelingen tussen IJsland en de EU

B. Juridische en institutionele ontwikkelingen binnen de EU

C. Stand van zaken en toekomstperspectieven in de EU-economie

D. Samenvatting

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de samenvatting vertaald . Het hoofdrapport wordt momenteel vertaald in het Engels en zal zo snel als mogelijk beschikbaar worden gesteld op deze website. De originele versie kunt u hier downloaden.Inspired by Iceland